Poskytování špičkové kvality výrobků podlahové stavební chemie UZIN a sofistikovaných kladečských systémů považujeme za naprostou samozřejmost, která je základním předpokladem pro nadstavbu v podobě úzké spolupráce s našimi obchodními partnery, řemeslnými zpracovateli, projektanty, architekty a v neposlední řadě konečných zákazníkem. Naším cílem je poskytování vždy co možná nejlepšího řešení toho kterého problému, a tím vytvořit základ pro vaše úspěchy v každodenní práci. Téma odborného poradenství a technické pomoci patří mězi naše hlavní priority, protože vaše spokojenost a spokojenost našich společných zákazníků je i naší prvořadým cílem.

Ing. Michal Bělohlávek
jednatel společnosti
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 300
Tel.: 602 212 314
Fax: 283 083 419
E-Mail: belohlavek@ uzin.cz

Ing. Vladimír Kouba
marketing
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 388
Tel.: 602 178 098
Fax: 283 083 419
E-Mail: kouba@ uzin.cz

Jiří Barot
technický poradce (UZIN)
769 01 Holešov
Tel.: 602 577 314
E-Mail: barot@ uzin.cz

Ing. Emil Kroupa
obchodně technický poradce (UZIN, CODEX, PALLMANN, RZ, QESHFLOOR)
664 67 Syrovice
Tel.: 547 236 006
Tel.: 602 171 129
Fax: 547 236 006
E-Mail: kroupa@ uzin.cz

Stanislav Valůšek
obchodně technický poradce (UZIN, CODEX, PALLMANN, RZ, QESHFLOOR)
756 21 Ratiboř u Vsetína
Tel.: 602 531 516
E-Mail: valusek@ uzin.cz

Jan Výravský
obchodně technický poradce (UZIN, PALLMANN, RZ, QESHFLOOR)
190 00 Praha 9
Tel.: 603 214 627
Fax: 283 083 419
E-Mail: vyravsky@ uzin.cz

Ing. Petr Dorazil
specialista na dřevěné podlahy (PALLMANN)
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 421
Tel.: 724 243 938
Fax: 283 083 419
E-Mail: dorazil@ uzin.cz

Jaroslav Zapletal
obchodně technický poradce (WOLFF, RZ)
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 444
Tel.: 602 283 053
Fax: 283 083 419
E-Mail: zapletal@ uzin.cz

Martin Milata
obchodně technický poradec (CODEX)
190 00 Praha 9
Tel.: 725 596 759
Fax: 283 083 419
E-Mail: milata@ uzin.cz

Jan Šlechta
obchodní odd. a logistika
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 301
Tel.: 602 399 280
Fax: 283 083 419
E-Mail: slechta@ uzin.cz

Lucie Burianová
obchodní odd. a logistika
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel.: 724 026 341
Fax: 283 083 419
E-Mail: burianova@ uzin.cz

Ing. Kateřina Svobodová
ekonomický úsek a fakturace
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Tel.: 724 165 430
Fax: 283 083 419
E-Mail: svobodova@ uzin.cz

Ing. Mariana Havelková
ekonomický úsek
190 00 Praha 9
Tel.: 283 083 314
Fax: 283 083 419
E-Mail: havelkova@ uzin.cz